Meteen naar de inhoud

Privacy beleid

Om gebruik te maken van onze dienstverlening zijn wij genoodzaakt enkele van jouw persoonsgegevens te verwerken. Graag geven door middel van dit beleid inzicht in de toepassing en het gebruik van jouw persoonsgegevens. Zo weet je welke gevolgen hieraan verbonden zijn en ook wat jouw rechten zijn. Wees je er ook bewust van dat je geen gebruikmaken kunt maken van onze diensten zonder deze verwerking.

Je kunt dit beleid te allen tijde raadplegen en je kunt contact met ons opnemen over jouw persoonsgegevens en de verwerking daarvan via info @ einstein-solutions. nl

Index: Wie zijn wij? | Wat verzamelen en verwerken we? | Waarvoor gebruiken we jouw gegevens (doeleinden)? | Waarom gebruiken we ze? | Hoe lang bewaren we jouw gegevens?| Met wie delen we jouw gegevens? | Jouw rechten ten aanzien van deze informatie | Wijzigingen van het privacy beleid

We maken gebruik van diverse websites waarbij je door middel van een contactformulier, anamneseformulier of inschrijfformulier jouw persoonsgegevens aan ons doorgeeft. Ook kun je persoonsgegevens aan ons doorgeven via e-mail, in persoonlijk contact en per telefoon.

Wie zijn wij?

Wij zijn Einstein-Solutions en we opereren onder diverse handelsnamen, zoals: Einstein-empowerment.academy, Einstein-hypnosewereld.academy, Einstein-energetica, Einstein-Hypnose Praktijk en Sjamaan-Adrie-Talakua.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens en staan in voor de manier waarop de gegevens worden gebruikt en beschermd.

Einstein-Solutions (kvk 62126709)

Postadres: Warmonderweg 7, 2171 AH Sassenheim

E-mail voor gegevensbescherming: info @ einstein-solutions. nl (Julia Middelburg)

Wat verzamelen en verwerken we?

De gegevens die wij van jou verzamelen zijn:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Adres;
  • Geboortedatum en geboorteplaats;
  • Berichtinhoud, je (hulp)vragen, opmerkingen, etc.

Specifieke informatie ten aanzien van je consult of programma:

  • roken, sporten, opleiding, scholing, werksituatie, huidige gezinssituatie, gezinssituatie jeugd, ouders in leven, huidige gezondheid, medicijngebruik, therapeutisch verleden, drugs, alcoholgebruik, bijzonderheden, familiesamenstelling, partner, kinderen, dieren, medicatie, gezondheidsproblemen, gewicht en gewenste gewicht, medische vragen geschiedenis en toekomst gewicht.

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens (doeleinden)?

We gebruiken en verwerken gegevens die je online of in persoon aan ons geeft. Dat gaat om gegevens die je bijvoorbeeld aan ons doorgeeft om contact te zoeken, te registreren of aan te melden voor consulten of trainingen. Vervolgens gebruiken we deze gegevens voor de intake en het traject dat je doorloopt of om wijzigingen door te geven. Ook gebruiken we het bijvoorbeeld voor het opmaken van de factuur of voor het beantwoorde van vragen en gepersonaliseerde mededelingen, desgewenst.

Het is noodzakelijk om deze gegevens te gebruiken en te verwerken voor een goede dienstverlening. Met de verstrekking van gegevens door bijvoorbeeld het gebruik van een formulier op de website of het antwoorden op e-mails gaan we uit van toestemming om de gegevens hiervoor te verwerken. Je kunt de gegevens toestemming hiervoor te allen tijde intrekken.

Let op! We mogen niet zonder ouderlijke toestemming gegevens verwerken van jongeren onder 16 jaar. We gaan er vanuit dat als jij informatie met ons deelt, dat daarvoor toestemming is verleend door iemand met ouderlijke verantwoordelijkheid. Blijkt dat wij toch onterecht persoonsgegevens van een minderjarige hebben verwerkt, kun je dat direct melden aan ons, zodat we de gegevens kunnen verwijderen.

Waarom gebruiken we ze?

1. Verwerking voor diensten

We verwerken gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die je met ons sluit of het nakomen van een wettelijk plicht. Alleen in noodgevallen kunnen we, ter bescherming van vitale belangen, bij ons bekende gegevens aan derden verstrekken .

De hoofddoelen waaronder alle gegevensverwerking vallen, zijn: contact, klantenservice, bezorgdiensten, informatievoorziening en voorlichting, consulten, e-mailcoaching, opleidingen en diensten die je bij ons afneemt, facturering.

Om jouw vraag, contact, inschrijving, hulpvraag, et cetera te kunnen ontvangen hebben we bijvoorbeeld formulieren op de website aangemaakt. Dit is het ‘verwerken’ van informatie waar dit beleid ook op ziet. We hebben dienstverleners in de arm genomen om bijvoorbeeld de formulieren mogelijk te maken. Om op de juiste manier met je gegevens om te gaan hebben we daarvoor verwerkersovereenkomsten met deze dienstverleners afgesloten. Er worden geen gegevens gedeeld.

2. Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) zijn wij als zorgverlener voor jouw consulten verplicht een medisch dossier bij te houden. Hierin zullen we je gegevens verwerken, zoals de gegevens van je anamneseformulier.

Op ons werk is naast de AVG ook de WGBO, beroepscode van de beroepsvereniging en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing. Deze wetten en codes hebben invloed op de wijze waarop wij jouw gegevens behandelen. Als therapeut hebben wij op grond van de beroepscode en de WGBO een wettelijk geregelde geheimhoudingsplicht. Ook al onze medewerkers zijn via arbeidscontract aan deze geheimhoudingsplicht gebonden. Je hebt recht op inzage van je medisch dossier. Daarvoor kun je een verzoek bij ons indienen via de bij jou bekende contactgegevens van je therapeut.

3. Informatie over cookies

We maken gebruik van cookies als je browset op één van onze websites. Eén van de redenen is om jouw gebruikerservaring op de website te optimaliseren. Daarnaast gebruiken we ook cookies ten behoeve van onze marketing en reclame. Veelal hebben we de informatie die we daarmee ophalen geanonimiseerd.

Wat we in ieder geval aan je willen laten weten:
– we gebruiken google analytics cookies voor gegevensverzameling;
– we hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google;
– we hebben de 3 laatste cijfers van je IP-adres geanonimiseerd;
– we delen geen gegevens;
– we hebben geen toestemming aan Google gegeven om gegevens te gebruiken voor andere Google diensten via Google Analytics-cookies.

In jouw browser heb je mogelijkheden om cookie -instellingen te wijzigen, cookies te blokkeren en/of aanwezige cookies te verwijderen. Deze instellingen zijn doorgaans terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van jouw webbrowser.

Einde gebruik van jouw gegevens

Je hebt altijd de mogelijkheid om je toestemming in te trekken of je af te melden (voor bijvoorbeeld e-mailcoaching) voor de wijze waarop jouw gegevens worden gebruikt. Als je geen optie ziet om je direct af te melden, geef dan aan welke gegevens jij verwijderd wilt hebben via info @ einstein-solutions .nl. Dan kunnen we het voor je kunnen verwijderen, je kunnen uitschrijven of op andere wijze je recht op vergeten naleven. Zie ook al je rechten in paragraaf: Jouw rechten ten aanzien van deze informatie.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Het doel waarvoor jouw gegevens zijn verzameld, bepaald ook hoe lang we iets bewaren. In principe kun je uitgaan van een periode ‘zo lang als nodig is’. Dat betekent dat we de gegevens bijvoorbeeld bewaren zolang je bij ons cliënt of student bent.
Daarnaast hebben we wettelijke bewaartermijnen voor cliënt- (medische bewaarplicht = 20 jaar) en studentgegevens en bedrijfsadministratie (7 jaar) waar we ons aan houden. Een bewaartermijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de verleende diensten.

De gegevens worden actief bewaard ten tijde dat je met ons in contact bent of diensten afneemt. Daarna worden de gegevens gearchiveerd voor de duur van de toepasselijke wettelijke bewaartermijn. We nemen in alle gevallen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Statistieken van de websites worden gedurende twee jaar bewaard. Daarbij zijn jouw gegevens geanonimiseerd en worden op geen enkele wijze gedeeld, ook niet met Google zelf (zie ook punt 2 bij Waarom gebruiken we ze?)

Met wie delen we jouw gegevens?

Wij delen de gegevens louter met onze eigen onderneming en de werknemers daarin werkzaam. Mocht het zo zijn dat we je doorverwijzen of contact maken met derden, zullen we je eerst om toestemming vragen voor het delen van jouw persoonlijke gegevens.

Daarnaast is het mogelijk dat jouw persoonsgegevens passeren bij verwerkers waarop wij beroep doen om je gegevens te verwerken. Denk hierbij aan IT-dienstverleners, websitehosting en -beheer en beheer van onze onderneming in algemene zin, waaronder boekhouding. We hebben daarbij verwerkersovereenkomsten afgesloten met geheimhouding van jouw gegevens en alleen gegevens te verwerken met toepassing van de toepasselijke regelgeving en wetgeving voor gegevensbescherming.

Enige andere situatie, die voortkomt uit de eerder genoemde rechtsgronden, om jouw gegevens te delen is op basis van wettelijke plicht of ter bescherming van vitale belangen. Daarbij moet je denken aan bijvoorbeeld factuurinformatie, opgenomen in onze financiële administratie, om de belastingaangifte te kunnen doen.
Vitale belangen kunnen in geval van nood optreden. Je moet denken aan situaties waarin het achterhouden van jouw informatie levensbedreigende omstandigheden of strafrechtelijke veroordeling kan opleveren.

Jouw rechten ten aanzien van deze informatie

Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering van jouw persoonlijke gegevens. Ook heb je recht om de instemming die je hebt verleend ten aanzien van verwerking te allen tijde in te trekken en je kunt verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens.

Daarbij zullen we rekening houden met de rechten van dataportabiliteit en je op de juiste wijze hiervoor aanleveren.

Mocht je van één van de rechten gebruik willen maken, dan kun je een e-mailbericht richten: info @ einstein-solutions.nl. Vermeld daarbij de reden van je verzoek en het recht waar je gebruik van wilt maken, zodat we direct en adequaat kunnen reageren.

Aangezien het gaat om persoonsgegevens en de bescherming hiervan zullen we je vragen, indien nodig, te identificeren door middel van een kopie van jouw identiteitsbewijs.

Als je het niet eens bent met onze verwerking van jouw persoonsgegevens kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor klachten over onze behandeling en diensten doorloopt je een andere procedure, die je hier kunt raadplegen.

Wijzigingen van het privacy beleid

Het is mogelijk dat we de inhoud van dit privacybeleid wijzigen als dat, bijvoorbeeld door wetswijzigingen, gepast is. We raden je aan om dit privacybeleid af en toe opnieuw te raadplegen. Mochten er grote wijzigingen gemaakt worden ten aanzien van jouw persoonlijke privacy dan zullen we persoonlijk contact met je opnemen.